STRONA GŁÓWNA | KONTAKT | OFERTA | GALERIA ZDJĘĆWitamy w Akademii Maluchów
    
    U nas Państwa dziecko poczuje się jak w domu. To jest miejsce jakiego szukacie dla swego dziecka, aby mogło rozpocząć edukację przedszkolną.
Naszym celem jest stworzenie wokół dzieci atmosfery tolerancji, akceptacji i pochwały tak, aby dzieci uczyły się cierpliwości, szacunku i doceniania innych. Mamy na uwadze przede wszystkim dobro dziecka, jego szczęście, uśmiech, troskę o jego bezpieczeństwo oraz prawidłowy rozwój.


     Nasza placówka realizuje program dydaktyczno - wychowawczy i opiekuńczy na podstawie programu wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN oraz podejmuje wiele zajęć dodatkowych. Różnimy się jednak tym, że u nas dzieci bawią się i uczą w małych grupach, tak więc do każdego dziecka możemy podejść indywidualnie i podmiotowo, poświęcić odpowiednio więcej uwagi. Personel placówki posiada odpowiednie kwalifikacje i zapewnia profesjonalną opiekę edukacyjną i wychowawczą. Jest nastawiony na zapewnienie indywidualnych potrzeb każdego dziecka, pobudzanie zainteresowań zgodnie z jego możliwościami indywidualnymi.
Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku,
w godz. od 6.15 - 16.00  z przerwą wakacyjną.
RODO
Copyright