OFERTA


Nasza placówka przygotowała dla przedszkolaków także ofertę zajęć dodatkowych, które wspomagają ogólny rozwój dziecka a innowacyjne formy i metody pracy pozwalają na wspaniałą zabawę.


Zajęcia dodatkowe:

  • język angielski: codziennie wg programu dla przedszkolaków;
  • rytmika: codziennie;
  • zajęcia taneczne: raz w tygodniu prowadzi instruktor Szkółka Tańca;
  • warsztaty plastyczne: raz w tygodniu wg autorskich programów nauczycieli;
  • zajęcia z edukacji i promocji zdrowia: raz w tygodniu wg autorskiego programu prozdrowotnego oraz  programów realizowanych przez Inspekcję Sanitarną; 
  • ćwiczenia logopedyczne; grupowe i indywidualna praca z dzieckiem nauczycieli oraz   dodatkowe ćwiczenia z logopedą;
  • ćwiczenia korekcyjne grupowe i indywidualna praca z dzieckiem;
  • ogródki przyrodnicze - grupy przedszkolne uprawiają własne ogródki, prowadzą hodowle roślin i obserwacje przyrodnicze.

Wszystkie zajęcia dodatkowe realizujemy w cenie czesnego.
 

Ponadto organizujemy przedszkolakom wyjście do Teatru Lalek „Tęcza”, Filharmonii, Biblioteki Miejskiej, Młodzieżowego Centrum Kultury, Weterynarii, Urzędu Miejskiego w Słupsku, Gimnazjum Nr 4 itp. Zapraszamy gości na spotkania z dziećmi: aktorów Grup Teatralnych z Torunia, Krakowa, Gdańska, lekarza, pielęgniarkę, policjanta, strażaka. Wspólpracujemy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Słupsku, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Słupsku. Poznajemy i dbamy o otaczające nas środowisko: chodzimy na wycieczki do Parku Kultury i Wypoczynku, bierzemy udział w konkursach zewnętrzyych: plastycznych i ekologicznych oraz przedszkolnych: plastycznych, teatralnych i o zdrowiu.


Posiadamy również piękny ogród wyposażony w interaktywne domki, zjeżdżalnie, sprzęt sportowy, dzieci mogą bezpiecznie korzystać z zabawy i wypoczynku.
  


Copyright